preppad.se - Registrering

På preppad.se gäller dessa regler.

Du bör även läsa igenom den gulmarkerade texten kring din säkerhet och OPSEC som är skriven här.